EKONOMIKAS MINISTRIJA UN RTU VIENOJAS PAR SADARBĪBU STEM IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANĀ LATVIJĀ

Pārmaiņas darba tirgū palielina pieprasījumu pēc augsti kvalificēta darbaspēka, taču jauniešu interese un izpratne par tehniskām un dabas zinātnēm samazinās. Lai risinātu darbaspēka trūkumu, ekonomikas ministre Ilze Indriksone un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) vadība vienojas par sadarbību STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) popularizēšanā. 

STEM aktualizācija nepieciešama visās sabiedrības grupās, tādēļ iecerēts īstenot visaptverošu kampaņu, vairojot izpratni par STEM nozīmīgumu, tiekoties ar ekonomikas ministri vienojas RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, attīstības prorektors Artūrs Zeps un Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes dekāns Oskars Krievs. 

Ministre atzinīgi vērtē RTU jau paveikto jauniešu iesaistē, tostarp veidojot zinātkāres centru «Futurimo Rīga», un uzsver, ka īpaša uzmanība jāvelta jaunajiem talantiem un mācībspēkiem reģionos. RTU jau gadiem mērķtiecīgi īsteno aktivitātes, lai stiprinātu jauniešu zināšanas un interesi par STEM. «Futurimo Rīga», kas tiek īstenots ar Rīgas domes un uzņēmumu atbalstu, dos iespēju inženierzinātnes izzināt aizraujošā un interaktīvā veidā, raisot bērnos vēlmi savu nākotnes profesiju saistīt ar šo perspektīvo jomu. Veidojot centru, RTU palīdzēs arī sekmēt eksakto priekšmetu apguvi, jo telpas un aprīkojumu varēs izmantot izglītības iestādes. «Futurimo Rīga» plānots atklāt nākamgad. 

Ne mazāk aktuāli šobrīd ir enerģētiskās krīzes izaicinājumi. RTU un Ekonomikas ministrija ir vienisprātis – lai pārvarētu enerģētisko krīzi un sekmētu Latvijas tautsaimniecības straujāku attīstību, Latvijā nepieciešama gudra enerģētikas politika, kurā gan ar rīcībpolitikas priekšlikumu izstrādi, gan inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstību iesaistās Latvijas zinātnieki. RTU zinātnieku pētījumi viedās enerģētikas attīstības, energoapgādes efektivitātes un drošības uzlabošanas, energoefektivitātes paaugstināšanas, enerģētikas un klimata politikas pilnveidošanas, atjaunojamo energoresursu u.c. jomās ir vērsti uz Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanu un ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstību kā lokālā, tā globālā mērogā. Pētījumu īstenošanai tiek piesaistīts gan starptautisks, gan valsts finansējums. Šobrīd zinātniekiem aktuāls ir jautājums par valsts pētījumu programmas īstenošanu enerģētikā. Uzsverot nepieciešamību izstrādāt un tautsaimniecībā ieviest enerģētikas inovācijas, I. Indriksone apliecina, ka ministrija turpinās atbalstīt nozares pētījumus.

Ministre arī augstu vērtē RTU ieceri īstenot pilotprojektu Ķīpsalā, lai, izmantojot inovācijas un jaunākos zinātnes atklājumus, padarītu RTU studentu pilsētiņu energoneatkarīgu. Jau šobrīd Ķīpsala ir testa poligons zinātnieku attīstītām tehnoloģijām atjaunīgo resursu izmantošanai, klimatneitralitātes un energoneatkarības sasniegšanai. «Šādas iniciatīvas nepieciešamas visā Latvijā, un to izstrādei jāpiesaista labākie Latvijas zinātnieki,» uzsver ekonomikas ministre. 

Tikšanās reizē RTU arī aktualizēja jautājumu par nepieciešamo atbalstu valsts dibinātām universitātēm elektroenerģijas sadārdzināšanas kompensēšanai.

Piesakies saņemt ziņas par Futurimo Rīga jaunumiem, pasākumiem un atlaidēm