FUTURIMO RĪGA PASĀKUMĀ «ENERĢIJAS SVĒTDIENIS»

Viedo ierīču lietošana katrā mājā 

Iespēja iepazīties ar viedajām ierīcēm, piemēram, viedajām rozetēm un spuldzēm, kas ļauj būtiski uzlabot mājokļa komfortu, nodrošinot ierīču attālinātu vadību un efektīvu energopatēriņa datu uzskaiti. Apmeklētāji varēs apgūt elektroenerģijas patēriņa mērītāja lietošanu, lai noskaidrotu dažādu elektroiekārtu jaudu un iemācītos vienkārši aprēķināt to enerģijas patēriņu. Būs iespēja veikt energoauditu (enerģijas patēriņa uzskaiti) vienas dzīvojamās telpas modelim. Apmeklētāji, piedaloties aizraujošās spēlēs, varēs gūt jaunas zināšanas par energoefektivitāti un izzināt ieteikumus enerģijas taupīšanai. 

Futurimo eksperimentus vadīs RTU EVIF VASSI «Viedo ierīču enerģijas darbnīcas».

Piesakies saņemt ziņas par Futurimo Rīga jaunumiem, pasākumiem un atlaidēm