Skip to main content

AS “Latvenergo” iegulda kvalitatīvas STEM izglītības attīstībai Latvijā

Izveidojot interaktīvus eksponātus Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātkāres centrā «Futurimo Rīga», kas sekmēs bērnu un jauniešu spēju pieņemt klimatam draudzīgus lēmumus, un iekārtojot ķīmijas un fizikas laboratorijas, kur aizrautīgā veidā apgūt inženierzinātnes un dabaszinātnes, AS «Latvenergo» investē kvalitatīvas STEM izglītības attīstībā.

Kā darbojas vēja ģeneratori, elektroautomašīnas un uzlādes stacijas? Kā ar simulācijas spēļu palīdzību apgūt prasmes pieņemt datos balstītus lēmumus, kas vienlaikus vairo bērnu un jauniešu izpratni par videi draudzīgu nākotnes enerģiju un transportu? Kā attīstījusies elektrība un kā tā ietekmē ikdienas dzīvi pilsētā? To ikviens interesents no 22. aprīļa varēs uzzināt, iepazīstot ar AS «Latvenergo» atbalstu izveidotos interaktīvos eksponātus zinātkāres centrā «Futurimo Rīga».

AS «Latvenergo» valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste apliecina, ka Latvijas lielākā energokompānija ar dalību «Futurimo Rīga» turpina daudzu gadu atbalstu STEM  laukā: «Praktiskas aktivitātes bērnos un jauniešos attīsta loģiku un kritisko domāšanu, zinātkāri, prasmi testēt savas idejas, risināt problēmas, pētniecības prasmes. Mums jāuzdod sev jautājums, vai bez tām moderna nākotnes sabiedrība Latvijā vispār ir iespējama. Jo īpaši, ja mūsu paliek arvien mazāk, un esošajiem jākļūst ne vien izciliem profesionāļiem, bet arī vispusīgi attīstītām personībām. Tieši tādēļ zinātkāres centram  «Futurimo Rīga»  ir tik svarīga, varbūt pat izšķirīga nozīme, jo tieši tādā veidā bērni var sākt izzināt inženierzinātnes aizraujošā, praktiskā veidā, darbojoties un meklējot atbildes uz jautājumiem. Tas, kas sākumā ir aizraujoša rotaļa, vēlāk var kļūt par dzīves aicinājumu un profesiju.»

Ar uzņēmuma atbalstu bagātīgi aprīkotas arī zinātkāres centra ķīmijas un fizikas laboratorijas, kurās notiks gan zinātnes nodarbības, gan tehniskās jaunrades darbnīcas, nākotnē – arī interešu izglītības pulciņi.

«Esam gandarīti, ka mūsu stratēģiskais partneris «Latvenergo», apzinoties STEM izglītības izaicinājumus un nozīmību, turpina atbalstīt RTU un kopā īstenot aktivitātes, kas vairo bērnu un jauniešu interesi par inženierzinātnēm, lai nākotnē viņi ar tām varētu saistīt dzīvi. STEM izglītība ir kas vairāk par matemātikas un citu eksakto mācību priekšmetu apgūšanu. Tā bērnos atraisa zinātkāri, radošumu, kritisko domāšanu, prasmi uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus, sagatavojot viņus veiksmīgai karjerai,» norāda Artūrs Zeps, RTU attīstības un finanšu prorektors. Ar «Latvenergo» atbalstu RTU jau īstenotas vairākas vērienīgas aktivitātes, kas sekmē STEM attīstību, piemēram, ir izveidota RTU Inženierzinātņu vidusskola, kur Latvijas talantīgākie skolēni pēc 9. klases padziļināti apgūst eksaktos mācību priekšmetus. Savukārt RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē darbojas radošā darbnīca, kurā studenti attīsta praktiskās iemaņas elektronikā un elektrotehnikā. Uzņēmuma ieguldījums palīdz sagatavot augsta līmeņa jaunos profesionāļus, tā risinot kvalitatīvu speciālistu trūkumu Latvijā.