MAZIE INŽENIERI

Vai pirmsskolas vecuma bērniem var izskaidrot un iemācīt Ņūtona trešo likumu? Var, ja to māca caur spēlēšanos un praktisku darbošanos ar ikdienā izmantotiem priekšmetiem, vecumam atbilstošām rotaļlietām un dabā ap mums esošiem objektiem.

INŽENIERU KLUBS

Praktisko nodarbību cikls vidusskolēniem, kurā viņi iegūs prasmes patstāvīgi veikt pētījumus STEM jomā, apgūstot fiziku, elektroniku, robotiku un prototipēšanu.

ELEKTRONIKAS DARBNĪCA

Praktisks nodarbību cikls skolēniem, kurā viņi apgūs elektrotehnikas pamatus. Viņi gūs priekšstatu par elektrotehnikas un elektronikas elementiem, to darbību, iemācīsies izmantot dažādus instrumentus, mēraparātus un iekārtas, risināt un analizēt elektrotehnikas problēmas, novērtēt iekārtu energoefektivitāti, kā arī projektēt un izstrādāt prototipus.

BEZPILOTU GAISA KUĢU (DRONU) PILOTĒŠANA

Dronu mūsdienās lieto ļoti plaši – no rotaļlietām izklaidei līdz dažādu notikumu iemūžināšanai foto un video, teritoriju un objektu apsekošanai, aizsardzības nodrošināšanai utt. Tiek rīkotas pat sporta sacensības, kur droni lidojumā sasniedz 250 km ātrumu.

AVIĀCIJAS TEHNOLOĢIJU PAMATI

Unikāls pulciņš aviācijas entuziastiem, kurā ne vien gūt zināšanas par gaisa kuģiem, to uzbūvi, vēsturi un sasniegumiem, bet pašiem izmēģināt spēkus lidmašīnu vadīšanā, izmantojot simulatorus, un savām acīm redzēt lidostas ikdienu darbībā, viesojoties Rīgas lidostā un nacionālās lidkompānijas «airBaltic» mācību centrā.