Meteoroloģijas pamati

Uzzini kāpēc rodas vējš, kā izmērīt vēju, kā noteikt tā virzienu un kā izmērīt gaisa spiedienu. Izpildot šajā zinātnes kastītē iekļautos uzdevumus, bērns iegūs pamatzināšanas meteoroloģijā, pats izveidojot trīs ierīces – barometru, anemometru un vēja virziena rādītāju. Šo ierīču darbību izpratne un veidošana ne tikai attīsta radošumu un praktiskās iemaņas, bet arī ļauj iegūt pamata izpratni par vēju un atmosfēras spiedienu, un kā to ietekmē temperatūra.

Lidmodelis

Izveidojot savu lidmodeli, kas ir mazizmēra kopija lidmašīnai «VEF Irbitis I-15», iegūsi iemaņas lidmašīnas modeļa salikšanā un pamatzināšanas lidmašīnas modeļa lidošanas principos. Šis metamais planieris bez motora, precīzi salikts un pieregulēts, var nolidot pat 20 metrus! Pildot šo uzdevumu, uzzināsi arī interesantu informāciju par latviešu inženieri Kārli Irbīti, kurš pirms gandrīz 100 gadiem radīja vienu no Valsts elektrotehniskās fabrikas (VEF) fenomeniem – lidmašīnas.