Kāpēc tik svarīgi mācīties STEM

Zinātkāres centrs Futurimo Rīga

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) izglītība ir kas vairāk par matemātikas un citu eksakto mācību priekšmetu apgūšanu. Tā bērnos un jauniešos atraisa zinātkāri, radošumu, kritisko domāšanu, prasmi uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus, sagatavojot viņus veiksmīgai nākotnes karjerai jebkurā jomā.

Zināšanas vairo iespējas gūt panākumus profesionālajā dzīvē. Zinātne palīdz man izprast mūsdienu pasaulē notiekošo. Tā Zinātnes patēriņa un līdzdalības izpētē apliecina Latvijas jaunieši.  

Mēs visi vēlam saviem bērniem laimīgu un pārtikušu nākotni, tādēļ cenšamies ielikt iespējami labākus pamatus – dot izglītību, kas pēcāk ļaus viņiem realizēties darbā, kas būs sirdij tuvs, sniegs gandarījumu un vienlaikus nodrošinās labu iztikšanu.

STEM – vērtīga izglītība

Augstskolu absolventu monitorings, ko jau vairākus gadus veido Izglītības un zinātnes ministrija, rāda, ka STEM jomas absolventiem ir nodrošināts darbs augsti kvalificētās profesijās un labi ienākumi, kuri turklāt aug straujāk, nekā valstī vidēji. Augstākie vidējie ienākumi īsi pēc studiju beigšanas ir dabaszinātņu, matemātikas un IT jomā, lauksaimniecības, veselības un sociālās aprūpes, kā arī inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības jomas absolventiem. Piemēram, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), kas ir vienīgās daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā, absolventu atalgojums īsi pēc maģistra studiju pabeigšanas vidēji par 75% pārsniedz valstī vidējo, bet pēc dažiem gadiem – ir jau par 94% lielāks.

Vienlaikus darba devēji jau ilgstoši ceļ trauksmi, ka Latvijā trūkst augsti kvalificētu profesionāļu, īpaši valsts attīstībai tik būtiskajās inženierzinātnēs un augstajās tehnoloģijās. Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes liecina, ka trūkst augstākās kvalifikācijas IT, inženierzinātņu un dabaszinātņu speciālistu. Līdz 2030. gadam iztrūkums pēc augstākās kvalifikācijas speciālistiem STEM virzienos var sasniegt deviņus tūkst. Savukārt darbaspēka pārpalikums ar augstāko izglītību sociālo, humanitāro un komerczinību jomās arvien pieaug un 2030. gadā varētu sasniegt pat vairāk nekā 26 tūkst. 

Ieinteresēt no mazotnes

Latvijas skolēnu sekmes matemātikā un dabaszinībās sākumskolā ir ļoti labas, liecina starptautiskais izglītības pētījums TIMSS. Tomēr, beidzot vidusskolu, sekmes ne tuvu nav tik spīdošas. Vidējais rezultāts centralizētajā eksāmenā matemātikā 2021./2022. mācību gadā bija tikai 37,9%, liecina Valsts izglītības satura centra statistika. Fizikā, ķīmijā un bioloģijā rezultāti bija augstāki – fizikā un ķīmijā tuvojās 60%, bet bioloģijā pārsniedza 66%. Taču šos eksāmenus izvēlējās kārtot vien retais. Iepriekšējā mācību gadā centralizēto eksāmenu fizikas un ķīmijas kārtoja 4%, bioloģijas – 8% skolēnu.

Lai jaunieši izvēlētos pastiprināti apgūt STEM priekšmetus vidusskolā un pēcāk arī universitātē, viņos jau no agras bērnības ir jāveido interese par dabaszinātnēm un inženierzinātnēm. Izglītības un zinātnes ministrijas pētījumi rāda, ka skolu kapacitāte piedāvāt un nodrošināt šos priekšmetus tādā līmenī, kas spētu veicināt interesi skolēnos, ir nepietiekama. Arī tehniskās jaunrades pulciņus, kur apgūt un praksē lietot STEM zināšanas, izvēlas apmeklēt maz bērnu. Iepriekšējā mācību gadā tie bija tikai 5,9% no visiem interešu izglītībā iesaistītajiem.

Veicināt zinātkāri caur darbošanos

Kā ieinteresēt bērnus? Kā jau no bērnības radīt viņos vēlēšanos kļūt par inženieriem, datorģēnijiem, enerģētiķiem, ceļu un tiltu būvētājiem, zinātniekiem? 22. aprīlī Rīgā, Meža ielā 1, durvis apmeklētājiem vērs RTU zinātkāres centrs «Futurimo Rīga», kurā bērni un jaunieši ar interaktīvu eksponātu un zinātnes nodarbību palīdzību varēs izzināt inženierzinātnes, dabaszinātnes un tehnoloģijas. Centrā varēs noskaidrot, kā darbojas elektromobiļi un vēja ģeneratori, kāpēc pilsētās ir ūdenstorņi, kā dzīvi ietekmē trokšņa un gaismas piesārņojums, kad sēņu micēliju izmantos plastmasas un ādas vietā, un daudz ko citu. Ekspozīcijas centrā būs viedā pilsēta un tehnoloģijas, kas būs nepieciešamas ilgtspējīgā nākotnes pilsētā.

Bērniem tiks rīkotas arī zinātnes nodarbības un šovi, kuros ar eksperimentu palīdzību iepazīt aizraujošo ķīmijas un fizikas pasauli, būs iespēja praktiski darboties centra jaunrades telpās un svinēt dzimšanas dienas vai citu svētkus zinātniskā atmosfērā.

«Futurimo Rīga» paredzēts gan pirmskolas un skolas vecuma bērniem, gan viņu vecākiem un skolotājiem.

https://futurimo.lv

https://www.instagram.com/futurimoriga/

https://www.facebook.com/FuturimoRiga

https://www.tiktok.com/@futurimoriga

Piesakies saņemt ziņas par Futurimo Rīga jaunumiem, pasākumiem un atlaidēm